Technical - 36 Jo Basics (with partner)

There are 36 movements

The 12 Kasa movements are:

  1. Kesa uchi I
  2. Kesa uchi II
  3. Maki otoshi I and II
  4. Kaete Uchi otoshi
  5. Jyunte Uchi otoshi
  6. Kaeshi Uchi otoshi I & II
  7. Kaeten Uchi otoshi I
  8. Kaeten Uchi otoshi II
  9. Otoshi Tsuki I
  10. Otoshi Tsuki II
  11. Otoshi Tsuki III
  12. Otoshi Tsuki IV

 

The 12 Tsuki movements are:

  1. Choku Tsuki
  2. Kaeshi Tsuki
  3. Harai Tsuki
  4. Maki Otoshi 1 & 2
  5. Kaeshi Uchi Otoshi 1
  6. Kaeshi Uchi Otoshi 2
  7. Maki Uchi Otoshi 1 & 2
  8. Kesa Uchi 1, 2 & 3
  9. Otoshi Tsuki 1
  10. Otoshi Tsuki 2
  11. Kaiten Uchi Otoshi 1 & 2
  12. Katate Uchi

 

The 12 Shomen movements are:

  1. Nagashi uchi
  2. Harai uchi otoshi
  3. Kaeshi tsuki I and II
  4. Maki otoshi I
  5. Maki otoshi II
  6. Jumonji suri otoshi I
  7. Jumonji suri otoshi II
  8. Otoshi tsuki I
  9. Otoshi tsuki II
  10. Otoshi tsuki III
  11. Kaiten uchi otoshi I and II
  12. Kesa uchi I, II and III